Välkommen till FPFN stämma/utbildningshelg 2022

Genomförs 19-20/2 2022 i Skellefteå, inbjudan är på väg i posten, den innehåller information om bl.a. stämman och datum för senaste anmälan.

Påminner om sista tidpunkt för när motioner skall vara styrelsen tillhanda är 21/1 2022.

FPFN styrelse genom ordf Åke Norberg