Vad händer nu i FPF?

Försvarsmakten har stoppat alla våra kurser fram till sommaren. Det innebär ett omfattande omplaneringsarbete för FPF Utbildningsutskott. Det är inte bara att flytta kurser. Alla förändringar ska dialogiseras med Försvarsmakten, stödjande förband och inte minst med elever och instruktörer. Detta arbete beräknas vara klart i mitten av maj.

Utöver omplanering av kurser arbetar Utbildningsutskottet intensivt med rekrytering. Intresset för våra befattningsutbildningar är stort. Så stort att en del av våra grundkurser kan bli övertecknade. Utbildningsutskottet har nästan dagliga kontakter med utbildningsgrupper och blivande elever. Trots stiltje på kursverksamhet är vi redo för full verksamhet när Coronakrisen är över.