Utbildningsdialog 4 oktober

Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och HvSS. Dialogtillfället handlar om att diskutera, motivera och lyfta frågor att senare ta beslut om. Kurser planerade för 2020 presenteras i år, vilket innebär att verksamhet 2019 är beslutat 2017. Budskapet är således att ekonomin för 2019 gäller och är fortsatt hårt reglerat vilket innebär att några förhoppningar om ytterligare kurstillfällen är föga troligt.

De kurser FPF har 2019 finns presenterade under Utbildning, Aktuella kurser.