Utbildningsdialog 2020

En gång om året genomför Försvarsmakten en utbildningsdialog med de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Då dialogiseras vilka utbildningar som Försvarsmakten vill beställa de kommande åren. Den 25 maj stod FPF på tur. På grund av pågående pandemi genomfördes mötet som telefonmöte.

Försvarsmakten vill ha lång framförhållning i sin planering och därför omfattade dialogen åren 2022-2023. Dialogen grundar sig på Försvarsmaktens behov av utbildad personal till olika befattningar och det är därför det är Försvarsmakten som beslutar om vad som ska genomföras i utbildningsväg. FPF har också haft dialog med Luftstridsskolan i Uppsala om att få stöd med förläggning, förplägnad och tillgång till övriga utbildningsanordningar.

FPF har nu ett digert arbeta med att planera olika kurser, uppdatera kursplaner och se till att det finns utbildade instruktörer att tillgå.