Våra kurser

För närvarande genomför FPF följande kurser:

GK Bataljonspastor MAHGK2059101 | Kursplan | Kursbeskrivning

GK Krisstöd MAHGK411001 | Kursplan | Kursbeskrivning

GK Krisstöd grupp MAHGK4101101 | Kursplan| Kursbeskrivning

GK Personalbefäl, CS1 MAHGK2059106 | Kursplan | Kursbeskrivning

GK Personalvårdsbefäl MAHGK2057103 | Kursplan | Kursbeskrivning

GK Personaltjänst MAHGK2011276 | Kursplan | Kursbeskrivning

RU Personaltjänst | Kursplan | Kursbeskrivning

IK Central instruktörsutbildning N19501 Särskild inbjudan. Ej sökbar