Utbildningsnytt

Mht rådande läge och Covid-19 samt att Uppsala Garnison lagt restriktioner för besök och kursverksamhet har FPF styrelse beslutat att vårens kurser genomförs vid ett senare tillfälle.
GK Krisstöd 2021-03-07—12 och
GK Personaltjänst 2021-04-18—23.
Beslut om höstens kursverksamhet samt eventuellt utökat kursinnehåll fattas senare.
.
.

.

2021-02-15 j