Utbildningsnytt

  • Befattningsbeskrivningar för sektion 1 15 april 2019 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - FPF har uppdrag att utbilda befattningshavare till sektion 1 vid Hemvärnets bataljoner. Utbildningsutskottet har nu uppdaterat befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor och inlämnat till Rikshemvärnsstaben. Informationsbefälet, som har placerats inom S1, är inte uppgift för FPF att utbilda
  • Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten 5 februari 2019 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - I januari och februari genomför Hemvärnet två stabsövningar i Enköping, LTÖ. För en del av FPF elever är detta deras första tjänstgöring i befattning efter sina kurser hos FPF. Enligt kursplanerna ska tjänstgöring ske under handledning och därför deltar instruktör
  • H Pers HB 2018 9 januari 2019 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Den nya handboken i Personaltjänst som Försvarsmakten har fastställt och utgav i slutet av 2018 ersätter PersH F 1991 som idag är föråldrad. Du som är Fältpastor, CS1 eller Personalvårdsbefäl (PV-befäl) i Hemvärnet har nytta av handboken i din befattning.
  • Våra kurser har uppdaterats 9 november 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.
  • Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl 7 november 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i
  • Utbildningsdialog 4 oktober 30 oktober 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och
  • GK Krisstöd 1 oktober 2018 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Nu har kursen GK Krisstöd genomförts efter två års frånvaro från FPF kursutbud. Kursen är en obligatorisk kurs för Bataljonspastorerna och Personalvårdsbefälen. Andra befattningshavare med behov av utbildningen kan beredas utbildningen i mån av plats, men även anställda med samma
  • Central utbildning ej detsamma som föreningskurs 15 augusti 2018 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Det är helt i sin ordning att föreningar genomför kurser inom olika ämnesområden. Att utbilda är dessutom ett av huvuduppdragen även för föreningarna. Det som skiljer förbundets kurser från föreningarnas är att förbundet genomför centrala kurser och dessa är uppdragsgivna