Aktuella kurser

Ansökan skall vara inne senast 8 veckor före kurs.

Kurser 2021datum
GK Krisstöd MAHGKtvå tillfällen, 2 platser kvar2021/11/12 – 14
2021/11/26 – 28
Sista ansökningsdag 15 juni 2021
GK Personaltjänst MAHGK20112762021/10/11 – 14Sista ansökningsdag 15 juni 2021
RU PersonaltjänstSe nedan 2022 och 2023
GK Personalbefäl CS1 MAHGK20591062021/10/24 – 29Sista ansökningsdag 15 juni 2021
GK Krisstöd grupp MAHGK4101101Se nedan 2023
Kurser 2022datum
N19501 IK central instruktörsutb.2022/03/25 – 27Särskild inbjudan
GK Personaltjänst MAHGK20112762022/05/08 – 14
RU Personaltjänst2022/05/25 – 28
MAHGK4111102 GK FM Värdegrund2022/06/09 – 12
MAHGK4111101 GK Krisstöd2022/09/04 – 09
MAHGK2059101 GK Bataljonspastor2022/10/23 – 28
MAHGK2057103 GK Personalvårdsbefäl2022/10/23 – 28
Kurser 2023
N19501 IK central instruktörsutb.2023/03/17 – 19Särskild inbjudan
RU Personaltjänst2023/04/25 – 28
GK Personaltjänst MAHGK20112762023/05/04 – 12
MAHGK4111102 GK FM Värdegrund2023/06/08 – 11
MAHGK4111101 GK Krisstöd2023/09/03 – 08
GK Personalbefäl CS1 MAHGK20591062023/10/22 – 27
GK Krisstöd grupp MAHGK41011012023/11/04 – 10

Sänd din ansökan till: exp@fpf.a.se

anmälningsblankett word

klicka på länken och ladda ner filen, fyll i skicka in.

Kursansökningsblankett