Sökande till årets kurser

Pga nödsakade ändringar av kurstider uppmanas sökande till utbildningarna att uppmärksamma ändrade datum för vissa kurser. Det gäller GK Personaltjänst och GK Krisstöd.

Uppgifterna och anmälningsblankett finns under Utbildning.

Har ni frågor är ni välkomna med dem till CUtb, utb@fpf.a.se

Utbildningsutskottet