Ordförande i FPF

Urban Rosenblad1955-1971
Thorsten Holm1971-1982
Ulf Karlsson1982-1984
Barbro Fritiofsdotter1984-1991
Björn Lindquist1991-2000
Stefan Hallén2000-2009
Bengt Axelsson2009-2011
Birgitta Hagström2011-2012
Peter Mårtensson2012-2013
Lars Olsson2013-2020
Anders Lindström2020-