Förbundsstyrelsen

Enligt stadgarna utses Förbundsstyrelsen vid förbundsstämman varje år. De som väljs är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och chefen utbildning. Dessa väljs för en tvåårsperiod och ingår i AU (arbetsutskottet). Antalet övriga förbundsstyrelseledamöter kan variera utifrån förbundets stämmobeslut i enlighet med stadgarna. Varje övrig ledamot väljs för ett år.

Inom förbundsstyrelsen utses ledamöter till UU (utbildningsutskottet), RU (rekryteringsutskottet) och IU (informationsutskottet).