Förbundsstyrelsen

Antalet förbundsstyrelseledamöter kan variera utifrån förbundets årsstämmobeslut i enlighet med stadgarna.

2019 års styrelse består av:

Lars Olsson
Tony Johansson
Annica Larsson
Sven Tholander
Åke Janneryd
Maria Nilsson
Jonas Hellsten
Jerk Pros
Emilie Fredriksson