Förbundsstyrelsen

Antalet förbundsstyrelseledamöter kan variera utifrån förbundets årsstämmobeslut i enlighet med stadgarna.
2018 års styrelse består av
Annica Larsson
Jonas Hellsten
Lars Olsson
Maria Nilsson
Marie Ekberg
Per Hermansson
Sven Tholander
Tony Johansson
Åke Janneryd