Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande Anders Lindström ordf@fpf.a.se
V Förbundsordförande Tony Johansson sm2wff@hotmail.com
Förbundskassör Sven Tholander sven.tholander@telia.com
Förbundssekreterare Jan Sällberg sekr@fpf.a.se
Utbildningsansvarig Bengt Gustafson utb@fpf.a.se
Ledamot vakant
Ledamot Thomas Kindström thokin3@msn.com
Ledamot Annica Larsson annica.c.larsson@telia.com
Ledamot Janne Näsvall

Fysisk post:

FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRBUND

Lunnagårdsvägen 8 C 575 34 Eksjö

Telefon 0381 – 187 35 (inte alltid bemannat)

Enligt stadgarna utses Förbundsstyrelsen vid förbundsstämman varje år. De som väljs är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och chefen utbildning. Dessa väljs för en tvåårsperiod och ingår i AU (arbetsutskottet). Antalet övriga förbundsstyrelseledamöter kan variera utifrån förbundets stämmobeslut i enlighet med stadgarna. Varje övrig ledamot väljs för ett år.

Inom förbundsstyrelsen utses ledamöter till UU (utbildningsutskottet), RU (rekryteringsutskottet) och IU (informationsutskottet).