Förbundets föreningsindelning

Försvarets Personaltjänstförbund

består av tre föreningar med nedanstående indelning.