Nytt beslut av Försvarsmakten!

Försvarsmakten har i nytt beslut stoppat all beställd utbildning för de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Stoppet gäller till och med 30 augusti.

För FPF innebär detta att alla planerade kurser under 2020 eventuellt ej kommer att genomföras. Just nu pågår planering inom Utbildningsutskottet. Följ oss på hemsidan för att ta del av vilka kurser som vi avser att genomföra och nya datum för dessa.