Förbundsstämma

Här återfinns Kallelse-inbjudan till FPF stämma och utbildning den 6-7 april 2019.

Programmet är preliminärt. Hålltiderna ligger fast. Även i kommande tidning kommer blanketten med programmet att finnas. Du som är intresserad att delta vid förbundsstämman är välkommen att fylla i blanketten. Märk dock att det är starkt begränsat antal platser. En medlem har dock alltid rätt att delta vid förhandlingarna och på egen bekostnad ifall plats inte kan beredas.

Blankett Kallelse-inbjudan förbundsstämma 2019