Nyheter

  • Repetitionsutbildning Personaltjänst 14 december 2020 by Admin Publicerad i FPF - Fortbildning till befattningar till sektion 1 har sedan många år varit ett önskemål av befattningshavare. I många år har FPF Utbildningsutskott lagt fram förslag till HKV PROD men fått avslag. Nu har emellertid UU fått i uppdrag att utarbeta en… Läs mer »
  • Höstens verksamhet inom utbildningsområdet 14 december 2020 by Admin Publicerad i FPF - P g a pandemin har årets kurser tvingats omplanera tidsmässigt. FM gav riktlinjer i augusti för verksamheter varvid FPF beviljades att genomföra beslutade kurser under hösten. För att blivande befattningshavare skulle ges möjlighet till fullgjord utbildning – och inte behöva… Läs mer »
  • Höstens utbildningar 15 september 2020 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Försvarsmakten har den 31 augusti kommit med beslut och riktlinjer baserade på Folkhälsomyndighetens anvisningar vilka innebär att FPF planerar för genomförande av höstens utbildningar varvid FPF följer besluten vid genomförandena. Under den tid under året som all verksamhet har varit… Läs mer »
  • Nytt beslut av Försvarsmakten! 15 juli 2020 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Försvarsmaktens beställda kursverksamhet av Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) startar från 2020-08-31. För FPF innebär detta att kursverksamhet som finns på hemsidan (Aktuella kurser) kommer att genomföras angivna datum. Om du redan har anmält dig till tidigare datum kommer du att få… Läs mer »
  • Utbildningsdialog 2020 11 juni 2020 by Admin Publicerad i FPF - En gång om året genomför Försvarsmakten en utbildningsdialog med de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Då dialogiseras vilka utbildningar som Försvarsmakten vill beställa de kommande åren. Den 25 maj stod FPF på tur. På grund av pågående pandemi genomfördes mötet som telefonmöte. Försvarsmakten… Läs mer »
  • Nya kurstider 11 juni 2020 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmakten har stoppat vår kursverksamhet till och med augusti månad. Vad som händer sedan vet vi inte. FPF fortsätter planeringen för att kunna starta verksamheten när Försvarsmakten beslutar om det. Nya preliminära kursdatum hittar du under fliken ”Utbildning/Aktuella kurser”. Om… Läs mer »
  • Nytt beslut av Försvarsmakten! 28 maj 2020 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmakten har i nytt beslut stoppat all beställd utbildning för de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Stoppet gäller till och med 30 augusti. För FPF innebär detta att alla planerade kurser under 2020 eventuellt ej kommer att genomföras. Just nu pågår planering inom… Läs mer »
  • Vad händer nu i FPF? 24 april 2020 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmakten har stoppat alla våra kurser fram till sommaren. Det innebär ett omfattande omplaneringsarbete för FPF Utbildningsutskott. Det är inte bara att flytta kurser. Alla förändringar ska dialogiseras med Försvarsmakten, stödjande förband och inte minst med elever och instruktörer. Detta… Läs mer »
  • Ändrade kurstider! 20 mars 2020 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - På grund av spridningen av Coronavirus i Sverige sker stora förändringar inom frivilligverksamheten. Kurser ställs in eller flyttas. FPF har ambitionen att trots allt genomföra planerade kurser under 2020. Under Utbildning och Aktuella kurser kan du se vilka nya datum… Läs mer »
  • Hemvärnets LTÖ – FPF handleder 18 februari 2020 by Admin Publicerad i FPF - Hemvärnet genomför varje år en ledningsträningsövning (LTÖ) i Enköping. Sedan några år deltar FPF med handledare för att stödja de elever som genomfört sin befattningsutbildning hos FPF. Närvaron av handledare från FPF är viktig och behovet att få ställa frågor… Läs mer »