Nyheter

  • Kursplaner och kursbeskrivningar 3 mar 2019 by Admin Publicerad i FPF - Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.
  • Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten 2 feb 2019 by Admin Publicerad i FPF - Läs mer under Utbildningsnytt
  • Ny Personalhandbok! 1 jan 2019 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmakten har fastställt en ny handbok för Personaltjänsten vid höjd beredskap. Den ersätter PersH F från 1991. Se även Utbildningsnytt.
  • Förbundets ordinarie stämma i april 2019 12 Dec 2018 by Admin Publicerad i FPF - Den 6-7 april 2019 kommer FPF att genomföra sin stämma med utbildning. Blankett att fylla i finns under Förbundsstämma.
  • Våra kurser har uppdaterats 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.
  • Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i
  • FN-dagen 24 oktober 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF - I samband med kurserna GK Bataljonspastor och GK Personalvårdsbefäl inföll den 24 oktober, som är FN-dagen, som i år firar 70-årsjubileum. Vi uppmärksammade dagen genom att de närvarande fick en historisk tillbakablick om bakgrund och insatser. Tilldelningen av Nobels fredspris
  • Utbildningsdialog 4 oktober 10 okt 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och
  • Försvarsmaktens Flygdag 2018 9 sep 2018 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmaktens Flygdag på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala gick av stapeln den 25 augusti med gott flygväder och många utställare varav FPF var en i mängden på det stora området. Det var ett mässtillfälle att delta vid för frivilliga försvarsorganisationer och
  • Central utbildning ej detsamma som föreningskurs 8 aug 2018 by Admin Publicerad i FPF - Om skillnaden på central kurs och föreningskurs läser du under ”Utbildningsnytt”.