Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl

Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i Försvarsmakten att gå för sin frivilligbefattning nödvändiga utbildning, vilket är olägligt såväl för den enskilde som för försvaret, kunde inte alla behöriga sökande genomföra sin utbildning. Då kurserna endast går vart annat år kan det bli lång väntan att bli färdigutbildad, vilket också är olyckligt.

Det visar sig att kurvan för uppfyllnaden av behöriga är uppåtgående vilket är glädjande, eftersom intresserade för befattningarna tar chansen till godkänd utbildning och därmed skaffar sig kompetens för uppgifterna.

Kurserna samkörs till vissa delar och är av godo enligt eleverna då de i sina befattningar ska samarbeta och vara insatta i varandras uppgifter. Utbildningen riktar sig helt mot krigsorganisationen. Kurstiden är intensiv och det ges litet av egen tid med nödvändighet utifrån kursplan och ämnesinnehåll. LSS erbjuder dock olika rekreationsmöjligheter och restaurangen ser till att alla får genomtänkt och god mat.

Elever sköter ämnet Personell uthållighet med resa till Danmarks kyrka och Linnés Hammarby.