Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning

FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning avhölls vid Medlefors folkhögskola i Skellefteå den 16-17 februari. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Till ny ordförande efter avgående Lars Häggström valdes övlt Håkan Lampinen och till ny sekreterare valdes Birgitta Johansson. Försvarsinformation gavs av övlt Jarmo Koski, Boden och ett föredrag om frivilliga svenskar i Finland under 1939-1945 gavs av övlt Anders Nyström. Förbundsinformation gavs av Rigmor Sterner och Tony Johansson. FPF uppdrag poängterades och visade graden av befattningsutbildade för placering vid S1 i Hv bataljoner. Söndagen bestod av utbildning i värdegrundsfrågor som påverkar arbetsmiljö och syn på mångfald. Detta stod Annica Blom för, anställd vid folkhögskolan och som arbetar med arbetsmiljöfrågor.