Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning

I år förlades FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning till hotell Uman i Umeå den 22-23 februari. Deltagarna fick ta del av försvarsinformation av övlt Thomas Holmberg från SkyddC, som berättade om Umeå Garnison, uppgiften, vpl-utbildning, internationellt utbyte och framtidstankar. Serg Tobias Gillberg, rekryteringskoordinator från MRN med placering vid Västerbottens och Västernorrlands utbildningsgrupper, beskrev tydligt och klart personalförsörjningen inom FM. Åke Janneryd, FPF CUtb, informerade från förbundsstyrelsen om förbundets ålagda uppdrag, skillnaden mellan förenings och förbunds rekryteringsuppdrag, det idoga arbetet med utbildningsutveckling och gav tydliga besked om de arbetsuppgifter som Utbildningsutskottet har att handlägga och genomföra.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Till ny ordförande efter avgående Håkan Lampinen valdes Åke Norberg och till ny sekreterare valdes Hanna Rannerud, båda boende i Kiruna. Övriga ledamöter omvaldes. De 27 medlemmarna som hörsammat kallelsen och inbjudan till FPFN föreningsstämma och utbildningshelg kunde återvända hem med goda och nya kunskaper kring dagens Försvarsmakt och vad som krävs och kommer att krävas av FPF i form av kunskaper och kompetens för att möta FM utveckling.