MRN och FPFN

MRN begär in uppgifter om kontaktpersoner inom de regionala frivilliga försvarsföreningarna inom sitt område. Norra föreningen kan stödja FM genom aktiva medlemmar med sina kompetenser inom FM olika delar. MRN lägger upp en kontaktlista för att sprida information om möten m m varvid FPFN för närvarande har utsett två personer i Norrbottens län och två personer i Västerbottens län. Dessa personer blir en länk mellan föreningen – och i förlängningen förbundet – för kontakten med FM och informationsspridningen av vår verksamhet och samtidigt inhämta kunskap om FM utveckling och behov. Kontaktpersonerna ska kunna ta emot frågor och ge svar om FPF centrala utbildningar och kunna hänvisa till ansvariga inom förbundet.