Kontakt

Förbundets officiella adress

Försvarets Personaltjänstförbund

Lunnagårdsvägen 8 C

575 34  Eksjö

Besöksadress (endast efter ö k)

Lunnagårdsvägen 8 C
575 34  Eksjö

Expedition

exp@fpf.a.se

Ordförande

ordf@fpf.a.se

C Utb

utb@fpf.a.se

Top