Informations- och planeringsmöte för FPFN

FPFN fick möjlighet till informationsmöte som avhölls vid Medlefors folkhögskola. Det handlade om arbetsmiljö och diskriminering och hur arbetsmiljön påverkas av människors syn på varandra och hur man behandlar varandra. Annica Blom, anställd vid folkhögskolan och pedagog med inriktning arbetsrätt och stresshantering, föreläste över ämnet Arbetsmiljö för alla. Det vi fick med oss gav ett uppslag till utbildningstillfälle för FPFN medlemmar knutet till FM Värdegrund. FPFN styrelse har diskuterat och planerat för ett framtida tillfälle med detta innehåll.