Höstens utbildningar

Försvarsmakten har den 31 augusti kommit med beslut och riktlinjer baserade på Folkhälsomyndighetens anvisningar vilka innebär att FPF planerar för genomförande av höstens utbildningar varvid FPF följer besluten vid genomförandena. Under den tid under året som all verksamhet har varit vilande har FPF arbetat med och planerat för genomförande av de uppdragsgivna utbildningarna.

Elevtillströmningen är stor och platserna har snabbt fyllts. Se vidare Utbildning, Aktuella kurser och sista ansökningsdag. Utskick till antagna elever sker i god tid innan kursstart. Årets GK Krisstöd har utgått. Däremot kommer kursen enligt planerna att genomföras mars 2021.

Frågor hänvisas till utb@fpf.a.se.