H Pers HB 2018

Den nya handboken i Personaltjänst som Försvarsmakten har fastställt och utgav i slutet av 2018 ersätter PersH F 1991 som idag är föråldrad.

Du som är Fältpastor, CS1 eller Personalvårdsbefäl (PV-befäl) i Hemvärnet har nytta av handboken i din befattning. Du som är CS1 eller PV-befäl och har skrivit frivilligavtal med FPF kan beställa boken från oss. Du som är fältpastor och har gått befattningsutbildningen enligt Hv beslut (se Utbildningsgång Bataljonspastor) kan också beställa boken från oss.

Skriv till utb@fpf.a.se så kommer den med e-post.