Försvarsinformation hos Försvarsutbildarna

FÖRSVARSINFORMATION

Vi gästas av chefen för Göteborgs garnison

21 mars klockan 19:00 (efter förbundsstämman), bjuder vi in medlemmar och medlemmar i närstående organisationer; som övriga FFO, militära kamratföreningar och HV till en försvarsupplysnings aktivitet. På Kvibergs kantin, övre kaserngården 12, Kvibergs kaserner,

Chefen Göteborgs garnison Överste Peter Fredriksson kommer och berättar om sin syn på Göteborgs försvar och framtiden för Göteborgs garnison. Klockan 19:00

Eftersom vi bjuder på en enkel måltid behövs en anmälan. Skicka mail till bertil@garpland.se