Föreningsstämma

Lördag 19/2 genomfördes vår stämma digitalt, blev en del nya namn i styrelsen, som idag består av.

Ordförande Åke Janneryd
Vice ordförande Christer Eklund
Sekreterare Maria Nilsson
Kassör Rigmor Sterner
Ledamot Marina Kristoffersson
Ledamot Karin Eklund
Ledamot Agneta Lindström
Ledamot Frida Fjellström

För styrelsen
Åke Norberg
Avgående ordförande