Styrelsenytt

Här kommer styrelsen att publicera nyheter från föreningsstyrelsen.

  • Medlemsavgift för 2019 är 100:- och betalas in på Nordea plusgiro 42381-4