Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift 2021. Trots dessa märkliga tider är det viktigt att föreningen består och inte tappar medlemmar. Därför är din medlemsavgift ännu viktigare i år.
Medlemsavgiften 100:- till Nordea pg 42381-4 Försvarets Personaltjänstförening Västra Sverige.

Bästa medlemmar i FPFV!
2020 blev ett synnerligen märkligt år och det är inte över än men vi i föreningsstyrelsen ser fram emot att snart kunna få igång vår verksamhet igen. Vi siktar mot att till hösten kunna ha bjuda in vår nye förbundsordförande Anders Lindström till en kväll med trevlig samvaro med något gott att äta och dricka. Sen tänker vi att en höstkurs vore trevligt så det planerar vi också.
Hur ska du som medlem få veta detta?
Jo på vår hemsida finns information www.fpf.a.se/föreningar/FPFV

Med hopp om att snart få träffas i föreningen.

Jon-Håkan Jannerling
Ordförande FPFV

Årsstämman 2020 avlöpte väl då ett tjugotal medlemmar samlades för att först avnjuta en underbart god lunchbuffé. Därefter stämmoförhandlingar med sedvanliga val. Jon Håkan Jannerling omvaldes som ordförande liksom sekreterare, kassör och ledamöterna. Ett nytillskott blev det med Lars Flodin. Lars är en gammal trogen medlem i föreningen som gått ett antal kurser och känner föreningen väl.

Jon Håkan Jannerling ordförande för stämman och Eva Dalerstedt som sekreterare
Johnny Stenberg

Efter stämmoförhandlingar och en kort paus berättade Johnny Stenberg medlem i FPFV och även i Försvarsutbildarna om hur viktigt det är att vi förbereder oss redan idag om vi Sverige skulle hamna i ett kristillstånd. Förr kunde vi läsa i telefonkatalogen vad som gällde om ”Kriget kommer” idag har alla hushåll fått hem en broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”. Tyvärr ser läget i världen inte så bra ut och vi vet aldrig vem som drabbas eller när det händer något oförutsettbart. ALLA måste vara förberedda.