FPFV styrelse 2021

FPFV styrelsen 2021

På föreningsstämman 24 februari valdes en ny styrelse i västra föreningen.

Ordförande, Jon-Håkan Jannerling
Vice ordförande, Lars Flodin
Sekreterare, Eva Dalerstedt
Kassör, Fati Näsholm
Ledamöter, Emilie Fredriksson, Gunnel Hagberg, Eleonore Tham

Du når styrelsen på e-post: fpfv@fpf.a.se
Ordförande Jon-Håkan Jannerling: e-post fpfv.ordf@gmail.com
Mobil 070-374 87 31

Medlemsavgift 100:- för 2021 betalas in på postgiro Nordea 42381-4