FPFV styrelse 2019

 

        Västra styrelse samlad.

Tyvärr ingen ny bild men styrelsen är densamma förutom Ann-Cathrine nedersta raden längst till höger som avgick vi stämman.

Bakre raden: Susanne Skoglund-Larsson, Eva Dalerstedt sekreterare, Fati Näsholm kassör, Eleonore Tham vice ordförande.
Främre raden: Lisa Malkki, Jon-Håkan Jannerling ordförande, Emilie Fredriksson.

Du når styrelsen lättast på e-post: fpfv@fpf.a.se
Ordförande Jon-Håkan Jannerling: e-post fpfv.ordf@gmail.com Mobil 070-374 87 31
Vice ordförande Eleonore Tham: Mobil 0725-24 24 91

Medlemsavgift 100:- för 2019 betalas in på postgiro Nordea 42381-4