2019 medlemskvällar och kurser

FPFV  kommer att ha en kurs i Krisstöd fredag 25 oktober – söndag 27 oktober 2019. Kursledare blir Annica Larsson och Marianne Hagslätt och platsen är FömedC på Käringberget i Göteborg.
Tema för kursen är ”Vad behöver du för att kunna vara ett stöd/hjälp i din tjänst på S1?”
Inbjudan kommer till alla medlemmar under våren.