FPFV

 

Välkommen till
Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige
FPFV

FPFV är en av tre föreningar i den frivilliga försvarsorganisationen Försvarets Personaltjänstförbund FPF. Föreningens största uppgift är att rekrytera personal till Hemvärnets Sektion 1 det vill säga den sektionen som handhar personalfrågor.

Helgen 25-27 oktober kommer vi att ha en helgkurs i Krisstöd.
Inbjudan kommer till alla FPFV medlemmar.

Väl mött under 2019!