FPFV

FPF är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda till befattningar till Försvarsmakten bl a inom Hemvärnets sektion 1, den sektion som sysslar med personal. Du som är intresserad av att stödja Försvarsmakten på frivillig väg kan gå med i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som finns. När du bestämt dig för vad du vill göra och vilken organisation du vill tillhöra och blivit medlem, kan du gå utbildning till befattning. När du så är utbildad, tecknar du som individ ett frivilligavtal med Försvarsmakten (Hemvärnet). Vi i FPF och FPFV hoppas att någon befattning inom Hemvärnet ska locka dig och ser dig även  som medlem i föreningen. 
Självklart kan du vara medlem utan att gå utbildning för befattning i Hemvärnet. Inom föreningen brukar vi ordna medlemskvällar med ett intressant föredrag eller studiebesök. Vi brukar också ha helgkurser med givande innehåll.

I dessa oroliga tider är det viktigt att vi alla bryr oss om varann och noga följer de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Höstkurs INSTÄLLD