FPFV

Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige (FPFV) ingår i den frivilliga försvarsorganisationen Försvarets Personaltjänstförbund (FPF).

Vi finns till för dig som är intresserad av att gå med i Hemvärnet som specialist eller på annat sätt är intresserad av Försvarsmakten och vill lära  dig mer om till exempel folkrätt, personaltjänst och värdegrundsarbete.

I våra utbildningar finns många delar som du har nytta av även civilt.

FPFV inbjuder till medlemsmöten oftast förlagda till Göteborg. Vi genomför också helgkurser med olika teman såsom försvarsupplysning, personaltjänst, personalvård och krisstöd.

Medlemsträffar och helgkurser är öppna för alla våra medlemmar.

Väl mött under 2020!

Save the day!
Lördag 22 februari 2020 inbjuds alla medlemmar till årsstämma. 

Se under flik Senaste Nytt!
Kallelsen är skickad med posten till alla medlemmar.