Försvarets personaltjänstförening Syd

Under Valborgshelgen träffades den blivande interimsstyrelsen för första gången i Eksjö för att formellt bilda Försvarets personaltjänstförening Syd. Det är en viktig händelse för Förbundets möjlighet att spegla militärregionernas geografiska indelning framöver.

Förbundets lokal i frivillighuset intill Eksjö garnison var platsen för mötet.
Interimsstyrelsen för FPF Syd från vänster till höger; Bakre raden Johan Högfeldt (ledamot), Jan
Sällberg (kassör). Främre raden Jessika Lilja (sekreterare), Thomas Salonen (ordförande), Anders
Jegeman (ledamot). Bakom kameran Charlotte Blomqvist (vice ordförande).

Möte i Eksjö
Under helgen sammanstrålade den blivande interimsstyrelsen för första gången. Riskanalys utifrån
Corona hade föregått mötet så att det kunde genomföras säkert med handsprit och avstånd.
Styrelsens första uppgift var att konstituera sig och skapa den formella grunden för föreningen. Redan
under första kvällen skapades en hemställan till FPF centralt om medlemskap. Under lördagen tog
styrelsen itu med att formulera stadgar. Styrelsen hann också diskutera framtida verksamhet och
medlemsrekrytering.
FPF speglar militärregionernas organisation
Den nya styrelsen besitter både militära och civila kompetenser och representerar en geografisk,
erfarenhetsmässig såväl som åldersmässig spridning av medlemmar. Föreningens ordförande Thomas
Salonen har en lång karriär inom det militära och är bosatt i Kalmar. I kalmar län finns även Charlotte
Blomqvist, vice ordförande och Anders Jegeman, ledamot. Charlotte har hemvärnsavtal och arbetar
som psykolog/psykoterapeut sen 18 år tillbaka. Anders har lång erfarenhet inom flygvapnet och civil
erfarenhet som rektor men har även arbetat som säkerhetssamordnare i kommunen. Kassör Jan
Sällberg som avslutade sin hemvärns karriär som chef S1 representerar Jönköpings län . I det civila är Jan pedagog inom teknik och data. Region Skåne representeras av Jessika Lilja, som är föreningens
sekreterare och arbetar som arbetsterapeut och bildterapeut inom sjukvården samt har lång
erfarenhet från styrelsearbete inom Försvarets personaltjänstföreningar. Även Johan Högfeldt,
ledamot, representerar Skåne. Han har erfarenheter från flera utlandsmissioner och jobbar civilt inom
säkerhetsbranschen. De vakanser som finns idag söker vi täckning för framförallt i de områden som
idag inte representeras av styrelsen, det vill säga Kronoberg, Blekinge och Östergötlands län.
Fakta om föreningen
Föreningens säte kommer vara i Eksjö, Jönköpings län, där även Förbundet har sin hemvist.
Föreningens verksamhetsområde utgår från Militärregion Syds indelning, detta innefattar Skåne,
Blekinge, Östergötland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar län. Detta innebär att medlemmar som bor i
vårt upptagningsområde kommer att få ett brev hemskickat med en förfrågan om att byta
föreningstillhörighet till FPF Syd för att kunna ha nära till regionala och lokala aktiviteter.
Information om kommande verksamhet och stämma/årsmöte
Styrelsen har ambitioner att kunna bidra till Förbundets arbete i olika råd men också vara en tillgång
för de egna medlemmarna regionalt och bland annat erbjuda medlemsaktiviteter och viss utbildning
lokalt. Första årsstämman kommer att genomföras under mars 2022.
Artikelförfattare: Jessika Lilja & Charlotte Blomqvist.

Vill du bli medlem; klicka på fliken ”Bli medlem”

Konto för medlemsavgift: BG 5892-8466 avgiften är 100:- / år

2021-10-15