Föreningsnyheter

 

Informations- och planeringsmöte för FPFN

FPFN fick möjlighet till informationsmöte som avhölls vid Medlefors folkhögskola. Det handlade om arbetsmiljö och diskriminering och hur arbetsmiljön påverkas av människors syn på varandra och hur man behandlar varandra. Annica Blom, anställd vid folkhögskolan och pedagog med inriktning arbetsrätt och stresshantering, föreläste över ämnet Arbetsmiljö för alla. Det vi fick med oss gav ett uppslag till utbildningstillfälle för FPFN medlemmar knutet till FM Värdegrund. FPFN styrelse har diskuterat och planerat för ett framtida tillfälle med detta innehåll.

 

Informationsmöten

 
Hemvärnets Västerbottengrupp har inbjudit Personaltjänstförbundet tillsammans med övriga frivilligorganisationer (FFO) att delta under ett antal informationsmöten under 2018 för att berätta om förbundet i samband med övrig information kring Hemvärns verksamhet och utbildningsmöjligheter till personer som funderar över ett engagemang i Hemvärnet  Personaltjänstförbundet kommer att vara representerat under hösten.