FPFN styrelse 2018

Ordförande
Lars Häggström

Vice ordförande
Christer Eklund

Sekreterare
Anna-Maria Gahnström

Kassör
Rigmor Sterner

Ledamöter
Marina Kristoffersson
Karin Eklund
Agneta Lindström
Tony Johansson

E-adress till FPFN
fpfn@fpf.a.se