FPFN Om oss

FPFN föreningsuppdrag av FM är att rekrytera medlemmar och ge dem försvarsinformation som ett led i folkförankringen. Föreningen har även att informera och utbilda inom personaltjänstanknutna ämnen. Det kan vara inom Krigets lagar och Mänskliga rättigheter, krisstödsfunktioner, FM värdegrund, arbetsmiljö, juridik, socialtjänst och hur det kan fungera i en krigsorganisation. FPFN medverkar vid olika försvarsmaktsdagar för att sprida information och kunskap kring vår uppgift och verksamhet. Till dessa tillfällen inbjuds medlemmar att delta.