FPFN historik

1952 bildades Övre Norrlands Personalvårdsförening. Initiativtagaren var garnisonsassistenten i Boden, Torsten Tegby, som blev den förste ordföranden. Efter krigsslutet och den pågående uppbyggnaden av rikets försvar visade sig behovet av och intresset för god personalvård och utbildning vara stort. Föreningens medlemstal ökade kraftigt, både genom krigsplacerade inom området och anställda vid FM och andra intresserade. Under ett par decennier fram till 1980-talet sjönk intresset för verksamheten och föreningen lades i malpåse. Den 22 september 1990 återuppväcktes föreningen och sedan dess har den varit livaktig och anpassat sig till de krav som ställs på frivilliga försvarsorganisationer. Namnbyten har skett under åren och idag heter föreningen Försvarets Personaltjänstförening i norra Sverige, FPFN.

Föreningens ordförande

Torsten Tegby 1952-1953
Tage Segrén 1954-1960
Axel Söderqvist 1960-1964
Eugen Markström 1964-1971
Lennart Meeht 1971-1972
Pehr Birger Nilsson 1972-1981
Hans Lindqvist 1981-1985*
Johan F:son Wijnbladh 1985-1986
Matts Martinsson 1986-1989
Birgitta Andersson 1990-1992
Lars Häggström 1992-2019
Håkan Lampinen 2019-2020
Åke Norberg 2020-

*Hans Lindqvist dog under verksamhetsåret 19844 – 1985. V ordf Johan F:son Wijnbladh övertog ordförandeskapet till ordinarie årsmöte.