Digital stämma i norr

Försvarets Personaltjänstförening i Norra Sverige, FPFN, genomförde sin årliga föreningsstämma den 19 februari 2022. Pandemin kastade fortfarande sin skugga över Sverige och därför genomfördes stämman utan fysisk närvaro. Deltagande kunde ske via telefon eller dator. FPFN har många stödjande medlemmar som bor runt om i Sverige. Dessa hade nu möjligheten att delta via digitalt media.

Avgående föreningsordföranden Åke Norberg hade väl förberett stämman och svingade klubban så att stämman inte blev någon långdragen historia. En del funktionärer hade valt att avgå och nyval ägde rum. Stämman antog också nya stadgar till föreningen. Uppgift om den nya styrelsen och de nya stadgarna finns publicerat på föreningens hemsida, www.fpf.a.se under Föreningar, FPFN.

Stämman avslutades genom att nyvalde ordföranden Åke Janneryd avtackade avgående funktionärer och därefter förklarades föreningsstämman avslutad.

Text Åke Janneryd