Kategori: FPFN

FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning avhölls vid Medlefors folkhögskola i Skellefteå den 16-17 februari. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Till ny ordförande efter avgående Lars Häggström valdes övlt Håkan Lampinen och till ny sekreterare valdes Birgitta Johansson. Försvarsinformation gavs av övlt …

Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning Read More »

Kallelse och inbjudan till FPFN årsstämma och utbildningshelg. Inbjudan stämma hemsidan

Föreningen samarbetar och samverkar med ett antal samverkansparter och vill särskilt tacka några av dem. Föreningens samverkansparter

Protokoll från årsstämman i februari 2018 Försvarets Personaltjänstförbund norra föreningen. FPFN årsstämmoprotokoll-2018

Top