Kategori: FPF

Det pågår olika projekt inom försvarsfrivilligheten varav somliga anknyter till FPF verksamhet och innebär att FPF projekterar för framtiden. Instruktörsbehov FVRF har av FM fått uppdrag att inför framtida behov se över eventuella förstärkningar av instruktörer från frivilligleden. FVRF Projekt …

Framtidsplanering Read More »

FPF Utbildningsutskott har haft arbetshelg rörande Projekt Krisstöd tillsammans med deltagare i arbetsgrupp Projekt Krisstöd varvid kursplan och kursbeskrivning för GK Krisstöd grupp färdigställdes. Denna kurs är fastslagen att genomföras i november i år. Samtidigt fördes diskussioner kring genomförande varvid …

Projekt Krisstödsutveckling Read More »

FPF har färdigställt en kursplanering för åren 2020-2022 som ska tas upp och presenteras vid utbildningsdialogen vid HKV i oktober. Resultatet av dialogen presenteras därefter. Kostnadsberäkning görs och i början av nästa år ges besked om vilka kurser FPF får …

Utbildningsutskottets planeringsarbete för framtida kurser Read More »

GK Personaltjänst har genomförts med gott resultat med fulltaligt elevantal. Genomförd kurs inlämnas för redovisning i PRIO så ingen elev med utbildning ska hamna utanför. FPF kurser är efterfrågade och inte sällan måste Utbildningsutskottet tvingas meddela sökande att plats inte …

Grundläggande befattningskurs genomförd Read More »

Läs mer under Utbildningsnytt.

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Läs mer under Utbildningsnytt

Försvarsmakten har fastställt en ny handbok för Personaltjänsten vid höjd beredskap. Den ersätter PersH F från 1991. Se även Utbildningsnytt.

Den 6-7 april 2019 kommer FPF att genomföra sin stämma med utbildning. Blankett att fylla i finns under Förbundsstämma.

Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.

Top