Kategori: FPF

Fortbildning till befattningar till sektion 1 har sedan många år varit ett önskemål av befattningshavare. I många år har FPF Utbildningsutskott lagt fram förslag till HKV PROD men fått avslag. Nu har emellertid UU fått i uppdrag att utarbeta en …

Repetitionsutbildning Personaltjänst Read More »

P g a pandemin har årets kurser tvingats omplanera tidsmässigt. FM gav riktlinjer i augusti för verksamheter varvid FPF beviljades att genomföra beslutade kurser under hösten. För att blivande befattningshavare skulle ges möjlighet till fullgjord utbildning – och inte behöva …

Höstens verksamhet inom utbildningsområdet Read More »

Läs mer under Utbildningsnytt.

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Top