Kategori: FPF

Befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor är uppdaterade.

Läs mer under Utbildningsnytt.

Kursplaner och kursbeskrivningar

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten

Läs mer under Utbildningsnytt

Ny Personalhandbok!

Försvarsmakten har fastställt en ny handbok för Personaltjänsten vid höjd beredskap. Den ersätter PersH F från 1991. Se även Utbildningsnytt.

Förbundets ordinarie stämma i april 2019

Den 6-7 april 2019 kommer FPF att genomföra sin stämma med utbildning. Blankett att fylla i finns under Förbundsstämma.

Våra kurser har uppdaterats

Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.

Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl

Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i

FN-dagen 24 oktober

I samband med kurserna GK Bataljonspastor och GK Personalvårdsbefäl inföll den 24 oktober, som är FN-dagen, som i år firar 70-årsjubileum. Vi uppmärksammade dagen genom att de närvarande fick en historisk tillbakablick om bakgrund och insatser. Tilldelningen av Nobels fredspris

Utbildningsdialog 4 oktober

Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och

Försvarsmaktens Flygdag 2018

Försvarsmaktens Flygdag på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala gick av stapeln den 25 augusti med gott flygväder och många utställare varav FPF var en i mängden på det stora området. Det var ett mässtillfälle att delta vid för frivilliga försvarsorganisationer och

Top