Författare: Admin

Uppdatering kursplaner och kursbeskrivningar Utbildningarna förändras och får nya inslag. Utbildningsutskottet (UU) uppdaterar kontinuerligt kursplaner enär forskning kommer med nya rön, FM ställer andra och nya krav, nya utbildningar med nya målgrupper vilket gör att översynen av utbildningsutbudet blir än …

Utbildningsutskottet Read More »

MRN begär in uppgifter om kontaktpersoner inom de regionala frivilliga försvarsföreningarna inom sitt område. Norra föreningen kan stödja FM genom aktiva medlemmar med sina kompetenser inom FM olika delar. MRN lägger upp en kontaktlista för att sprida information om möten …

MRN och FPFN Read More »

Hemvärnet genomför varje år en ledningsträningsövning (LTÖ) i Enköping. Sedan några år deltar FPF med handledare för att stödja de elever som genomfört sin befattningsutbildning hos FPF. Närvaron av handledare från FPF är viktig och behovet att få ställa frågor …

Hemvärnets LTÖ – FPF handleder Read More »

Försvarsmakten genomför varje år en huvudflygdag vid någon av flygflottiljerna. I år är flygdagen förlagd till Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs. Den 29 augusti deltar FPF med syftet att sprida information om förbundets verksamhet och för att fullgöra våra rekryteringsuppdrag.

Pga nödsakade ändringar av kurstider uppmanas sökande till utbildningarna att uppmärksamma ändrade datum för vissa kurser. Det gäller GK Personaltjänst och GK Krisstöd. Uppgifterna och anmälningsblankett finns under Utbildning. Har ni frågor är ni välkomna med dem till CUtb, utb@fpf.a.se …

Sökande till årets kurser Read More »

Föreningen har till medlemmarna gått ut med inbjudan och kallelse till årsstämma och utbildning som avhålls i Umeå den 22-23 februari 2020. Platsen är Uman Hotell.

Det pågår olika projekt inom försvarsfrivilligheten varav somliga anknyter till FPF verksamhet och innebär att FPF projekterar för framtiden. Instruktörsbehov FVRF har av FM fått uppdrag att inför framtida behov se över eventuella förstärkningar av instruktörer från frivilligleden. FVRF Projekt …

Framtidsplanering Read More »

FPF Utbildningsutskott har haft arbetshelg rörande Projekt Krisstöd tillsammans med deltagare i arbetsgrupp Projekt Krisstöd varvid kursplan och kursbeskrivning för GK Krisstöd grupp färdigställdes. Denna kurs är fastslagen att genomföras i november i år. Samtidigt fördes diskussioner kring genomförande varvid …

Projekt Krisstödsutveckling Read More »

FPF har färdigställt en kursplanering för åren 2020-2022 som ska tas upp och presenteras vid utbildningsdialogen vid HKV i oktober. Resultatet av dialogen presenteras därefter. Kostnadsberäkning görs och i början av nästa år ges besked om vilka kurser FPF får …

Utbildningsutskottets planeringsarbete för framtida kurser Read More »

GK Personaltjänst har genomförts med gott resultat med fulltaligt elevantal. Genomförd kurs inlämnas för redovisning i PRIO så ingen elev med utbildning ska hamna utanför. FPF kurser är efterfrågade och inte sällan måste Utbildningsutskottet tvingas meddela sökande att plats inte …

Grundläggande befattningskurs genomförd Read More »

Top