Författare: Admin

Fortbildning till befattningar till sektion 1 har sedan många år varit ett önskemål av befattningshavare. I många år har FPF Utbildningsutskott lagt fram förslag till HKV PROD men fått avslag. Nu har emellertid UU fått i uppdrag att utarbeta en …

Repetitionsutbildning Personaltjänst Read More »

P g a pandemin har årets kurser tvingats omplanera tidsmässigt. FM gav riktlinjer i augusti för verksamheter varvid FPF beviljades att genomföra beslutade kurser under hösten. För att blivande befattningshavare skulle ges möjlighet till fullgjord utbildning – och inte behöva …

Höstens verksamhet inom utbildningsområdet Read More »

Efter det att ordinarie föreningsstämman blev inställd tidigare i år på grund av covid-19, så genomförde FPFÖ den 28:e oktober 2020 års föreningsstämma digitalt med ett väldigt lyckat resultat. Det var ca 20 personer som deltog och föreningsstämmans ordförande var …

FPFÖ ordinarie föreningsstämma 2020 Read More »

I år förlades FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning till hotell Uman i Umeå den 22-23 februari. Deltagarna fick ta del av försvarsinformation av övlt Thomas Holmberg från SkyddC, som berättade om Umeå Garnison, uppgiften, vpl-utbildning, internationellt utbyte och framtidstankar. …

Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning Read More »

MRN begär in uppgifter om kontaktpersoner inom de regionala frivilliga försvarsföreningarna inom sitt område. Norra föreningen kan stödja FM genom aktiva medlemmar med sina kompetenser inom FM olika delar. MRN lägger upp en kontaktlista för att sprida information om möten …

MRN och FPFN Read More »

Lördagen den 18 maj 2019 arrangerade FPFÖ för sina medlemmar en militärhistorisk vandring i Gamla stan och på Riddarholmen. Under vandringen fick deltagarna lära känna Stockholms historia ur nya vinklar under ledning av guiden Hans Christopher Toll. Guidningen inleddes utanför …

Militärhistorisk vandring kring Gamla stan i Stockholm Read More »

27 april 2019 Försvarets Personaltjänstförening i Östra Sverige (FPFÖ) deltog vid Livgardets dag tillsammans med representanter från Hemvärnet och ett antal av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna. FPFÖ representerades av föreningens ordförande, Marie Ekberg för att kunna berätta om vårt förbund …

Livgardets dag i Kungsängen, Stockholm Read More »

Läs mer under Utbildningsnytt.

FPF har uppdrag att utbilda befattningshavare till sektion 1 vid Hemvärnets bataljoner. Utbildningsutskottet har nu uppdaterat befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor och inlämnat till Rikshemvärnsstaben. Informationsbefälet, som har placerats inom S1, är inte uppgift för FPF att utbilda …

Befattningsbeskrivningar för sektion 1 Read More »

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Top