Ändrade kurstider!

På grund av spridningen av Coronavirus i Sverige sker stora förändringar inom frivilligverksamheten. Kurser ställs in eller flyttas. FPF har ambitionen att trots allt genomföra planerade kurser under 2020. Under Utbildning och Aktuella kurser kan du se vilka nya datum som gäller för FPF kurser.

Om du redan har ansökt till kurs får du personlig information via e-post. Frågor om kurser och genomförande besvaras av C Utb. Skicka e-post till utb@fpf.a.se.