Våra uppdrag

Utbildning

FPF har f n uppdrag att utbilda till befattningar inom Hemvärnets bataljoner, sektion 1, d v s Fältpastor, Chefen Sektion 1 och Personalvårdsbefäl.
FPF är avtalsskrivande organisation.
FPF föreningar har uppdrag att till sina medlemmar ge information och utbildning som anknyter till förbundet närliggande verksamhet.

Rekrytering

FPF har f n uppdrag att till Hemvärnets bataljoner grundrekrytera till befattningarna CS1 och PV-befäl vid sektion 1.
FPF rekryterar instruktörer till sina utbildningar.
FPF föreningar har uppdrag att rekrytera medlemmar för att sprida kunskap om FM, öka folkförankringen och stödja förbundet i grunduppdraget.

Försvarsinformation

FPF och dess föreningar har uppdrag att vid varje mötestillfälle och andra sammankomster informera om FM.

Top