Utbildningsutskottets planeringsarbete för framtida kurser

FPF har färdigställt en kursplanering för åren 2020-2022 som ska tas upp och presenteras vid utbildningsdialogen vid HKV i oktober. Resultatet av dialogen presenteras därefter. Kostnadsberäkning görs och i början av nästa år ges besked om vilka kurser FPF får genomföra.
UU har även arbetat med en utvecklingsplan för framtida kurser då det framkommer önskemål om t ex uppdragsutbildningar för anställda inom FM liksom FM kommande behov av utbildad personal i dess krigsorganisation.