Våra kurser

För närvarande genomför FPF följande kurser:

GK Bataljonspastor MAHGK2059101 | Kursplan

GK Krisstöd MAHGK411001 | Kursplan

GK Krisstöd grupp MAHGK4101101 | Kursplan

GK Personalbefäl, CS1 MAHGK2059106 | Kursplan

GK Personalvårdsbefäl MAHGK2057103 | Kursplan

GK Personaltjänst MAHGK2011276 | Kursplan

RU Personaltjänst | Kursplan

IK Central instruktörsutbildning N19501 Särskild inbjudan. Ej sökbar

2021-10-27