Utbildningsnytt

  • Central utbildning ej detsamma som föreningskurs 8 Aug 2018 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Det är helt i sin ordning att föreningar genomför kurser inom olika ämnesområden. Att utbilda är dessutom ett av huvuduppdragen även för föreningarna. Det som skiljer förbundets kurser från föreningarnas är att förbundet genomför centrala kurser och dessa är uppdragsgivna