Utbildningsnytt

  • Våra kurser har uppdaterats 11 Nov 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.
  • Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl 11 Nov 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i
  • Utbildningsdialog 4 oktober 10 Okt 2018 by Admin Posted in: FPF, Utbildningsnytt - Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och
  • GK Krisstöd 10 Okt 2018 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Nu har kursen GK Krisstöd genomförts efter två års frånvaro från FPF kursutbud. Kursen är en obligatorisk kurs för Bataljonspastorerna och Personalvårdsbefälen. Andra befattningshavare med behov av utbildningen kan beredas utbildningen i mån av plats, men även anställda med samma
  • Central utbildning ej detsamma som föreningskurs 8 Aug 2018 by Admin Posted in: Utbildningsnytt - Det är helt i sin ordning att föreningar genomför kurser inom olika ämnesområden. Att utbilda är dessutom ett av huvuduppdragen även för föreningarna. Det som skiljer förbundets kurser från föreningarnas är att förbundet genomför centrala kurser och dessa är uppdragsgivna