Utbildning

FPF genomför centrala utbildningar på uppdrag av Försvarsmakten. För befattningsutbildningarna krävs att de genomförs i viss turordning. FPF kan av FM få specialuppdrag att genomföra utbildning genom upphandling eller ingå med specialistkompetens i FM utbildningar. Antalet kurser per år varierar och kurser tillkommer eller utgår. Läs mer under Dokument, Att gå central kurs.
FPF är avtalsskrivande organisation vilket innebär att efter befattningsutbildning till Personalvårdsbefäl och Personalbefäl, CS1 så skriver vederbörande avtal med FPF. Fältpastorer skriver i dagsläget avtal med Hemvärnet, men befattningsutbildas av FPF.
Frivilligutbildning.se
FPF ingår i de frivilliga försvarsorganisationer som har olika uppdrag inom insatsorganisationen. Som medlem i FPF kan man söka kurser i andra frivilligorganisationer. Du hittar mer under www.frivilligutbildning.se