Ukraina

SPRÅKREGEL VÄPNAT ANGREPP MOT UKRAINA.

Ärende:Uppehållande språkregel vid ryskt väpnat angrepp mot Ukraina
Ämne:Rådande omvärldsläge
Datum:2022-02-25, uppdaterad v7: 2022-03-01
Beskrivning av ämnet och dess beståndsdelarNatten till torsdag den 24 februari gick ryska styrkor över gränsen och in i Ukraina. Ett väpnat angrepp.
Huvudbudskap Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen vi har befunnit oss i en längre tid har nu dessvärre förvärrats ytterligare.   Det som nu har inträffat är utomordentligt allvarligt. Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga.   Just nu, ser vi inga oroväckande ryska militära rörelser längs våra gränser.   Ett väpnat angrep mot Sverige kan dock inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militär maktmedel eller hot om sådan kan komma att användas mot Sverige.   Men, Försvarsmakten är beredd att vidta en rad olika åtgärder beroende händelseutvecklingen.  
Stödjande budskapFörsvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige och landets territoriella integritet. Vi kommer  enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.   Konflikten i Ukraina handlar ytterst om att Ryssland vill begränsa små staters rätt till självbestämmande. För ett land som Sverige, som bygger säkerhet tillsammans med andra, är detta på sikt en farlig utveckling

  Rysslands agerande är även en attack på den europeiska säkerhetsordningen.  
Frågor & Svar:Ni säger nu att ett angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, varför?  

De samlade åtgärderna från EU och Nato mot det ryska agerandet kommer leda till motreaktioner.

Vi har en god lägesbild. Just nu ser vi inga oroväckande ryska militära rörelser längs våra gränser.

Men hotbilden mot Sverige har ökat.  


Varför kommer denna bedömning först nu?  
Vi har hela tiden varit tydliga med att Sverige inte står opåverkat av säkerhetspolitiska kriser i vårt närområde.  

Hur orolig ska allmänheten vara?
Vi förstår att det nu finns en oro, men vi ska heller inte skönmåla situationen. Svenska folket bör vara förberedda på olika händelseutvecklingar.

Försvarsmakten har ett lugnt och tydligt fokus på det aktuella läget. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att hålla Sverige tryggt och säkert.  

Vad uppmanar ni svenska folket att göra nu?  
Man bör hålla sig informerad om läget och se över sitt hushålls beredskap (anm: vid följdfrågor härvid: hänvisa till MSB).

Men framförallt: nu bör man vara på sin vakt gentemot vilken information man tar del av och delar vidare. Risken för desinformation och påverkansoperationer av olika slag är stor.  


Men om hotbilden mot Sverige har ökat pga av att vi skickar vapen till Ukraina, var inte det en dålig idé då?  
Vi vill vara tydliga: Hotet mot Sverige har ökat med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

Sedan konstaterar vi att de samlade åtgärderna från EU och Nato mot det ryska agerandet kommer leda till motreaktioner.

Hur ser ni på Putins tal om kärnvapen?
Den ryska kärnvapenarsenalen är naturligtvis inte ny för oss. Det är inte heller första gången Putin anspelar på den förmågan.

Uttalandena ska förstås som svar på den starka sammanhållningen i väst och syftar till att avskräcka ytterligare stöd till Ukraina. Detta ska det ryska ledarskapet inte lyckas med.

Om Putin väljer att använda kärnvapen är det ett mycket stort steg. Det skulle leda till en utveckling som ingen kan överblicka.  

Så ni utesluter inte att kärnvapen kan komma att användas?  
Som sagt, vi utesluter ingenting. Det är vår uppgift som Försvarsmakt att vara förberedda på alla händelseutvecklingar.  

 
Vad gör Försvarsmakten nu?
Alla sensorer är påslagna. Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga.  
Vi fortsätter också att genomföra den planerade övningsverksamheten, både enskilt och tillsammans med andra nationer.   Sedan genomför vi naturligtvis verksamhet som vi av operativa skäl inte kan kommentera.  

Kan du ge exempel på mer konkreta åtgärder som ni vidtar?
Vi kan inte gå in i detaljer kring alla åtgärder vi vidtar men:   Vi har höjt stabsberedskapen i Högkvarteret för ökad planeringsförmåga. Vi övar skydd och bevakning av vissa objekt. Exempelvis Högkvarteret. Vi har förstärkt dialog med myndigheter och samarbetspartner Vi fortsätter att genomföra planerad verksamhet, övningar, möten och samverkan på olika nivåer (se aktivitetslista) Förstärkt incidentjakt på flygvapnet.

Hur ser Sveriges militära beredskap ut?/Kan vi försvara oss?
Sverige kommer alltid försvara sig, i alla lägen och så länge det krävs. Vi har ett aktivt försvar och kan agera här och nu med de resurser vi har. Vi kommer aldrig att ge upp.  
 
Författare:Erik Karlsson, LEDS KOMM, MILSTRATS Jimmie Adamsson, Marinstaben
Philip Simon, LEDS KOMM.
Fastställs av:Therese Fagerstedt, LEDS KOMM