Totalförsvaret är viktigt

Ett tiotal medlemmar samlades för att lyssna på Annika Löfgren Lundqvist från länsstyrelsen i Västra Götaland. Annika berättade om dagens Totalförsvar. Det är främst det förändrade läget i omvärlden som gjort att Sverige nu rustar upp. Förr var vi alliansfria och neutrala, idag är Sverige inte neutralt. Däremot är vi fortfarande alliansfria. Försvarsministern har sagt ”-Det är på riktigt nu! Planering och förberedelser inom hela totalförsvaret ska nu genomföras”.
Samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras är
– energiförsörjning
– livsmedel
– transporter
– hälso- och sjukvård samt omsorg
– finansiella tjänster
– information och kommunikation
– skydd och säkerhet
Länsstyrelserna och kommunerna måste samverka med näringslivet då myndigheterna idag inte har beredskapslager på samma sätt som förr utan idag är vi beroende av näringslivet. Både Länsstyrelsen och kommunen ska ha planer för både kris och höjd beredskap.

Annika var mycket intressant att lyssna på och säkert kan hon komma tillbaka och vidarutveckla hur det går med den planering som pågår i Västra Götaland. Annikas slutord var,
”Tillsammans försvarar vi vår rätt att leva som vi själva väljer. Om Sverige blir angripet ger vi aldrig upp”.