Repetitionsutbildning Personaltjänst

Fortbildning till befattningar till sektion 1 har sedan många år varit ett önskemål av befattningshavare. I många år har FPF Utbildningsutskott lagt fram förslag till HKV PROD men fått avslag. Nu har emellertid UU fått i uppdrag att utarbeta en kursplan och göra en kostnadsberäkning vilket har renderat i att FPF fått uppdraget att genomföra RU Personaltjänst till hösten.

Kurstid, se vidare under Utbildning, Aktuella kurser.