Projekt Krisstödsutveckling

FPF Utbildningsutskott har haft arbetshelg rörande Projekt Krisstöd tillsammans med deltagare i arbetsgrupp Projekt Krisstöd varvid kursplan och kursbeskrivning för GK Krisstöd grupp färdigställdes. Denna kurs är fastslagen att genomföras i november i år. Samtidigt fördes diskussioner kring genomförande varvid program för kursen har granskats för fastställande av ämnesområden och ämnesindelning.

För att tillmötesgå olika förbands och krisstödsgruppers behov av krisstödsutbildning och önskemål att FPF genomför kurs har därför kursplan och kursbeskrivning bearbetats och ska inom kort presenteras för uppdragsgivande förband för utbildningens genomförande i början av 2020.