Samverkan

Förutom det samarbete FPF har med Försvarsmakten och uppdrag åt Hemvärnet samverkar vi på olika sätt med FFO, frivilliga försvarsorganisationer. Ett sådant är samverkan med Fältartisterna, www.faltartisterna.se.

Vi samverkar också med andra frivilligorganisationer. FPF har många medlemmar som varit eller är aktivt tjänstgörande i utlandstjänst i olika former. Många av dessa är även medlemmar i Svenska Veterandförbundet Fredsbaskrarna, SVF, som är en frivillig organisation som vi samverkar med. www.sverigesveteranforbund.se

VRR, Veteranstöd Rapid Reaction, är en förening för stödjande av utlandsveteraner på olika sätt. FPF samverkar med dem och många är medlemmar i FPF. www.vrr.nu.