FPF historik

Under åren 1939-1945 fanns intresse att på frivillig väg göra en insats för Sveriges försvar. Att få utbildning inom sina specialområden växte efter kriget och speciellt för personalvårdare, vilka så småningom bildade Förbundet för Personalvårdsutbildning inom Försvaret. Förbundet bildades den 14 januari 1955. Tre år innan hade Övre Norrlands Personalvårdsförening bildats. Så småningom omfattade utbildningen hela personaltjänsten och 1964 ändrades namnet till Försvarets Personaltjänstförbund.

Förbundet är avtalsskrivande organisation.

Förutom att utbilda Personalbefäl och Personalvårdsbefäl har förbundet uppdrag att utbilda Fältpastorer.

Mer om förbundets historia finns att läsa i Med facklor och svärd i frivilligförsvarets tjänst – Försvarets Personaltjänstförbund 1955 – 2005, som författats av Björn Lindquist och Carl-Axel Pearson.